Enrochement de rives

Enrochement de rives : - En blocs calcaire - En blocs diorite